γάμος Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Μεταμόρφωση και δεξίωση στο κτήμα Le Chevalier