γάμος και βάπτιση κτήμα Λάας

γάμος και βάπτιση κτήμα Le Chevalier,Τατοι,αγόρι

γάμος και βάπτιση κτήμα Φιλύρα

γάμος κοίμηση Θεοτόκου Σαρωνίδα

γάμος άγιος Ανδρέας Νέα Μάκρη, Δεξίωση στο Tango Club

γάμος Μεταμόρφωση του Σωτήρος Μεταμόρφωση 2, δεξίωση στο Crystal Palace Κηφισιά

γάμος κτήμα Γκασπάρ Gaspar

γάμος και βάπτιση κτήμα Χρυσοβιτσιώτη Κερατέα, Απέραντο Γαλάζιο