γάμος και βάπτιση αγία Κυριακή Καλάμου, αγόρι, Καπανδρίτη