ΓΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΙΛΙΟΥ 6, ΛΕΥΚΟ ΛΙΛΑ, ΓΥΑΛΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ,ΚΙΣΣΟΣ, ΔΕΞΙΩΣΗ ΧΡΥΣΟ ΒΑΡΕΛΙ ΧΑΣΙΑ

ΓΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΙΛΙΟΥ 6, ΛΕΥΚΟ ΛΙΛΑ, ΓΥΑΛΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ,ΚΙΣΣΟΣ, ΔΕΞΙΩΣΗ ΧΡΥΣΟ ΒΑΡΕΛΙ ΧΑΣΙΑ