βάπτιση - Παναγίτσα Χαιδαρίου, ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ, vintage style